ASSOCIATION BENJAMIN FONDANE

Nombre de visiteurs depuis janvier 2011

SOMMAIRE DE CETTE PAGE

5. Articles consacrés à Fondane

6. Livres et articles citant Fondane

7.Revues consacrées à Fondane

8. Comptes rendus
4. Articles consacrés à Fondane


2015-2016

Florea Firan, “B. Fundoianu ?i mi?carea modernist? “, Scrisul Românesc (Craiova), XIV, 7 (155), juillet 2016, pp. 1, 3.
Cosmin Pârghie, “B. Fundoianu: portret de traduc?tor”, Dacia Literar? (Ia?i), 26 (136), mars 2015, pp. 175-178.
Adina Dini?oiu, “Trei cinepoeme de B. Fondane”, Observator Cultural (Bucure?ti), 787, 28 août 2015.
Lauren?iu Ungureanu, “Ultima ?igar? a lui Fondane, într-un depou de tramvaie din Ia?i”, Dilema Veche (Bucure?ti), 21 sept. 2015.
Antonio di Gennaro, « La domanda radicale di Benjamin Fondane. Intervista a Luca Orlandini », Orizonturi culturale italo-române/Orizzonti culturali italo-romeni (Bucure?ti), 9, sept. 2015.
Ion Iovan, M J C, Ia?i, Editura Polirom, 2015, p. 152.
Ionu? Benea, “Uinitoarea poveste a poetului Fondane …”, Adevarul (Ia?i), 7 oct. 2015.
Ramona Iacobu?e, “Experiment teatral la Ia?i. Ultimele clipe din via?a scriitorului Benjamin Fondane …”, Adevarul (Ia?i), 10 oct. 2015.
Roxana Sorescu, “Benjamin Fondane inedit”, Observator Cultural (Bucure?ti), 796, 30 oct. 2015.
Magda Carneci, “Premiul “Benjamin Fondane” 2015 – Seyhmus Dagtekin”, Observator Cultural (Bucure?ti), 796, 30 oct. 2015.
Michael Finkenthal, “Intersec?ii. Poetul ?i identitatea (2) Fondane-Fundoianu”, Observator Cultural (Bucure?ti), 798, 13 nov. 2015.
Olivier Salazar-Ferrer, « Quando Fondane divenne filosofo : Rencontres avec Léon Chestov », trad. Luca Orlandini, Orizonturi culturale italo-române/Orizzonti culturali italo-romeni (Bucure?ti), 11, nov. 2015.
Maria Villela-Petit, “Benjamin Fondane, Philoctète”, in:  Incursions en Grèce ancienne. En compagnie des Anciens et des Modernes, Paris, Paul Geuthner, 2015.
Cosmin Gheorghi?? Pîrghie, “Beniamin Fundoianu-Benjamin Fondane and Ilarie Voronca: Portrait of two Romanian and French translators”, Journal of Romanian Literary Studies (Bucarest), 6, 2015, pp. 385-393.
Danilo de Salazar, “Despre metaforele t?cerii în Priveli?ti de B. Fundoianu », in : Eugen Pavel, Nicolae Mocanu, Adrian Tudurachi (dir.), Caietele Sextil Pu?cariu (Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistic? ?i Istorie Literar? “Sextil Pu?cariu”), II, 2015, pp. 572-587.
Boris M. Marian, “Asasinarea lui B. Fundoianu », Dialoguri culturale (Bucure?ti), 5 fév. 2016.


2014

Olivier Salazar-Ferrer, "L'espérance catastrophique dans l'oeuvre de Benjamin Fondane", La Soeur de l'Ange, "A quoi bon toute espérance?", N°13, Printemps 2014, Hermann, pp. 70-82.

2013

Michael Finkenthal, Claire Gruson, Roxana Sorescu (eds.), B. Fundoianu – Benjamin Fondane. Volum dedicat memoriei lui Leon Volovici (1938-2011), Ia?i, Editura Universitatii A.I. Cuza, 2013.

2011

-- « Vision de la Palestine », in : Till R. Kuhnle, Saskie Wiedner, Carmen Oszi (eds.), Orient lointain-Proche Orient : la présence d’Israël dans la littérature francophone, Tübingen, Narr Francke Attempto Verlag, 2011, pp. 11-12 (traduction de « Palestina v?zut? », 1919).
« Revela?ia mor?ii. Un gânditor rus : Lev ?estov » (1923), in : Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. infra.

 
-- Patrice Beray, « « Demain est lui aussi un jour », Cher Benjamin Fondane », Altermed. La Méditerranée autrement 3 (Paris, Editions Non Lieu), déc. 2009, pp. 135-139.
 
-- Patrice Beray, « Baudelaire et Rimbaud : les deux figures tutélaires », Altermed, op. cit., pp. 140-141.
 
-- Ann Van Sevenant, « Fondane et la crise de réalité », Altermed, op. cit., pp. 142-144.
 
-- Michel Carassou, « Fondane durant l’Ocupation », Altermed, op. cit., pp. 145-148.
 
-- Michel Carassou, « Benjamin Fondane et la philosophie existentielle », Altermed, op. cit., pp. 149-151.
 
-- Patrice Repusseau, « Isaac Lacquedem », Altermed, op. cit.,p. 152.
 
-- Ion Pop, « Fundoianu/Fondane între România, Paris, Auschwitz », Tribuna (Cluj), 174, 1-15 déc. 2009, pp. 11, 14.
 
-- Jorge Fondebrider, « Una voz callada por el nazismo », N, Revista de Cultura (Buenos Aires), 16 fév. 2010.
 
-- Mircea Muthu, « B. Fundoianu : Estetica « falsului tractat » », Tribuna (Cluj), IX, 180, 1-15 mar. 2010, p. 21.
 
-- A.F., « Benjamin Fondane, poète et cinéaste », La Gazette Drouot (Paris), 17, 30 avr. 2010, p. 25.
 
-- Michaël Finkenthal, « Benjamin Fondane, philosophe existentiel », Europe (Paris), 972, avr. 2010, pp. 170-183.
 
-- Till R. Kuhnle, « L’insoutenable fardeau de l’être. Fondane face à Sartre et à la deuxième génération existentielle », Europe (Paris), 972, avr. 2010, pp. 245-265.
 
-- Emil Nicolae, « Poetul – Fundoianu, între artiºti », Dacia Literarã (Iaºi), XXI, 90 (3), mai 2010.
 
-- Dorin Stefanescu, »Nothing to do or the invisible ethics », Journal for the Study of Religions and Ideologies (Babes-Bolyai University), 9, 26, Summer 2010, pp. 75-93.
 
-- Anne Mounic, « Fidélité aux origines : Benjamin Fondane, Albert Camus et Claude Vigée », Temporel : revue littéraire et artistique (Chalifert), 10, sept. 2010 (http://temporel.fr).
 
-- Speranta Milancovici, « Problema identitãti ºi intelectuali evrei ai interbelicului românesc », Studii de ªtiinþã ºi Culturã (Arad, Editura Universitãtii Vasile Goldis), VI, 3 (22), sept. 2010.
 
-- Ion Pop, « Ulise al lui Fundoianu-Fondane », Viaþa Româneascã (Bucureºti), 9-10, 7 nov. 2010, pp. 73-82.


 

5. Livres et articles citant Fondane


2015-2016

Benjamin Fondane, “Préface en prose”, in: Yves Ménager (éd.), Paroles de Déportés (nouvelle edition), Ivry-sur-Seine, Editions de l’Atelier, 2015.

2014
2013


Michael Finkenthal, Claire Gruson, Roxana Sorescu (eds.), B. Fundoianu – Benjamin Fondane. Volum dedicat memoriei lui Leon Volovici (1938-2011), Ia?i, Editura Universitatii A.I. Cuza, 2013.

2012

Jesse Russell, Ronald Cohn (eds.), Benjamin Fondane, Bookvika Publishing, fév. 2012, 126p (auteurs et éditeur  fictifs, livre frauduleux, une compilation d’articles de l’encyclopédie Wikipédia).

Norman Manea, Al di là della montagna, Paul Celan e Benjamin Fondane, Dialoghi postumi, trad. Marco Cugno, Milano,  Il Saggiatore, 2012.

Michael Finkenthal, Benjamin Fondane. A poet- philosopher caught between the Sunday of History and the Existential Monday, New York, Bern, Peter Lang Editions, 2012.


2009

Pierre Garrigues, « « La Chanson qui tue » : Fondane », in : Odysées : essais sur les figures d’Ulysse et de l’exil, Limoges, Editions Lambert-Lucas, 2009, pp. 87-96.

Lazar Moscovici, « Témoignage sur Benjamin Fondane » (réimpresssion de sa conférence du janvier 1988), in : Henri Borlant (préf.), 1942, Convoi N° 8, Paris, Editions du Retour, 2009.

Stanislas Deprez, « Une lecture métaphysique de Lévy-Bruhl : Fondane », in : Lévy-Bruhl et la rationalisation du monde, Rennes, Presses Universitaires de Rennes (Coll. « Philosophica »), 2010, pp. 208-211.

Ecaterina Grün, « La tentation de la circularité chez Tristan Tzara et Benjamin Fondane », in : Vasile Robciuc (éd.), Caietele/Cahiers/Notebooks Tristan Tzara (Moinesti, Editura Babel) Tome I, Vols. XI-XIV, Nos. 31-60, 2010, pp. 382-400.

Toader Saulea, « Tristan Tzara ou le refus « d’isoler ». En marge d’un article de Benjamin Fondane », in : Vasile Robciuc (éd.), op. cit. supra, pp. 459-463.

Monique Jutrin, « « Un visage d’homme, tout simplement » : Benjamin Fondane », Peut-être (Association des Amis de l’œuvre de Claude Vigée), 2, 2011, pp. 127-133.

Dana G. Ionescu, « Vie?ile scriitorilor românii – Fondane, poetul ie?ean gazat la Auschwitz”, Adev?rul (Bucure?ti), 22 jan. 2011.
Boris Marian, « Revenind la Fundoianu », Re?eaua Literar? (Bucure?ti), 12 fév. 2011.

Yaël Hirsch, « Nostalgie de la Mitteleuropa et engagement politique. Vies et destins de trois poètes déracinés : Else Lasker-Schüler, Benjamin Fondane et Czeslaw Milosz », Raisons Politiques (Paris, Presses de Sciences Po), 1, 41, mars 2011, pp. 121-139.

Carmen Oszi, « Un territoire en papier : Benjamin Fondane et le débat sioniste dans la presse juive roumaine », in : Till R. Kuhnle, Saskie Wiedner, Carmen Oszi (eds.), Orient lointain-Proche Orient : la présence d’Israël dans la littérature francophone, Tübingen, Narr Francke Attempto Verlag, 2011, pp. 33-44.

Gisèle Vanhese, « Dans la houle des migrantes paroles. Poésie et exil chez Benjamin Fondane et Paul Celan », Caiete critice (Bucure?ti), 3-4, 2011, pp. 13-22.

Iulian Boldea, « B. Fundoianu. Peisajul ca revela?ie a sinelui », in : Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.
Virgil Ciomo?, “De la neantul metafizic la vidul existen?ial. B. Fondane ?i Sabatul de pe urm? », in : Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.

Al. Cistelecan, « Monografia Mircea Martin », in : Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.
Ion Dur, “Un gânditor dubitative”, in: Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.

Michael Finkenthal, « Con?tiinta nefericit? a lui Benjamin Fondane », in : Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.

Ramona Fotiade, “Lupta pentru libertatea de gândire », in : Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.

Sandu Frunz?, « Perspectiva lui Fundoianu asupra rela?ilei dintre judaism ?i cre?tinism în lumina reflec?iilor sale privind gândirea lui Martin Buber », in : Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.
Marius Ghica, « B. Fundoianu sau mântuirea prin poezie”, in: Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.

Jad Hatem, “Le poème comme paradoxe », in : Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.
Monique Jutrin, « Quelque part dans l’inachevable : l’esthétique d’Ulysse », in : Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.

Till R. Kuhnle, « ‘Le royaume du cinéma n’est pas encore de ce monde !’ Réflexions sur un art industriel », in : Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.

Hélène Lenz, « Fondane face à Gide et Montaigne », in : Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.
Silviu Lupa?cu, « Foaia cerului. Simboluri biblice talmudice în poezia lui B. Fundoianu », in : Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.

Mircea Martin, « Priveli?tile, dedica?ia si prefa?a », in : Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.
Mircea Muthu, “B. Fundoianu – estetica ‘falsulul tratat’”, in: Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.

Basarab Niculescu, “Dialog interrupt: Fondane, Lupasco ?i Cioran”, in: Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.

Ion Pop, « B. Fundoianu – un tradi?ionalist modernist », in : Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.

Olivier Salazar-Ferrer, « Poésie et philosophie existentielle chez Benjamin Fondane », in : Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.
Dorin ?tef?nescu, « Paradoxul înfrângerii spirituale », in : Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.

Gisèle Vanhese, « Le Lundi existentiel et le Dimanche de l’Histoire de Benjamin Fondane », in : Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.

Gisèle Vanhese, « Quand la lecture devient blessure. La Préface en prose de Benjamin Fondane », in : Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.

Jad Hatem, « Le cri des antipodes dans Préface en prose », in : Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.

Ann van Sevenant, « Fondane et la dualectique », in : Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.
Maria Villelapetit, « Au nom du singulier. Le défi de Benjamin Fondane à Husserl », in : Dorin ?tef?nescu (ed.), op. cit. supra.

Magda Cârneci, « Manifest pentru Fondane », România Literar? (Bucure?ti), 17, 29 avr.-5 mai 2011.

C?t?lin Mihuleac, « Pilda unui moldovean care a sfârsit la Auschwitz”, Monitorul de Suceava, XVI, 121(4719), 25 mai 2011.

Ionel Bejenaru, « Memoria Târgului Her?a. Benjamin Fundoianu: Her?a, Ca o obsesie”, Luceaf?rul (Boto?ani), III, 29 juin 2011.

Grigore Gherman, « Un poet care ne apar?ine : Benjamin Fundoianu », Vatra Veche (Târgu Mure?), 7, juillet 2011, p. 21.

Dan M?nuc?, « B. Fundoianu. Toamna întreb?rilor », in : Perspective critice, London, Editura Virtual, 2011, pp. 15-25.

Speran?a Sofia Milancovici, “Text, context, identity: the paradigm of the jewish intellectual in the Romanian culture. Case study: Benjamin Fundoianu/Fondane”, 2011 International Conference on Social Science and Humanities, IPEDR vol. 5, 2, 2011, Singapore, IACSIT Press, 2011, pp. 364-368.

Jérôme Thélot, L’Immémorial. Etudes sur la poésie moderne, Paris, Editions Les Belles Lettres/Encre Marine, 2011.

Norman Manea, Sanda Cordo? (eds.), Romanian writers on writing, San Antonio, Texas, Trinity University Press, 2011.

Olivier Salazar-Ferrer, « Correspondance de Benjamin Fondane avec Boris de Schloezer », Cahiers Léon Chestov (Villecroze), 11, 2011, pp. 51-56.

Olivier Salazar-Ferrer, Ramona Fotiade, Nadja Cohen, « Benjamin Fondane. Esthétique et cinéma », La Part de l’Oeil (Bruxelles), 25-26, 2010-2011.

Anne Mounic, « Benjamin Fondane et l’expérience du gouffre », in : Monde terrible où naître. La voix singulière face à l’Histoire, Paris, Honoré Champion, 2011.

Julia H. Kakucs, « Bis 120. Barbu Fundoianu », Observatorul (Toronto), 20 nov. 2011.
 

6. Revues consacrées à Fondane


2015-2016

Cahiers Benjamin Fondane, 19, 2016 : Relectures du Mal des Fantômes ; Fondane lecteur.

2014

Titanic - Revue de l'Association Benjamin Fondane, n°1 (Paris).
Cahiers Benjamin Fondane
(Tel Aviv), 17 : Parole biblique et pensée existentielle, 2014.

2009
-- Altermed. La Méditerranée autrement 3 (Paris, Editions Non Lieu), déc. 2009 : dossier Fondane, pp. 134-152 (voir ci-dessus). 

7. Comptes rendus


2015-2016


Patrick Granet, « Benjamin Fondane, l’art et la poésie » (Compte rendu : Benjamin Fondane, Entre philosophie et littérature, textes réunis par Monique Jutrin, Editions Parole et Silence), Serpent-Libertaire, 26 déc. 2015.
Maurizio Schoepflin, “La lotto di Fondane contro il razioalismo a difesa dell’individuo” (Compte rendu: Benjamin Fondane, La Coscienza infelice, Aragno, 2016), Libero (Milan), 2 avr. 2016.
Rakim Azfar, « This week’s reading » (Compte rendu : Benjamin Fondane, Cinepoems and Others, New York, NYRB Editions, 2016), The Paris Review (New York), 15 Apr. 2016.
George Nivat, “Quand Léon Chestov bataillait contre les idées reçues dans une villa de Coppet » (Compte rendu : Ramona Fotiade (dir.), Léon Chestov, la pensée du dehors, Le bruit du temps ; Léon Chestov, Sur la balance de Job, Le bruit du temps ; Benjamin Fondane, Rencontres avec Léon Chestov, Editions Non Lieu), Le Temps (Genève), 13 mai 2016.
Michel Ménaché, « Notes de lecture » (Compte rendu : Benjamin Fondane, Entre philosophie et littérature, textes réunis par Monique Jutrin, Editions Parole et Silence), Europe (Paris), 94, 1045, mai 2016, pp. 304-306.2014


Ramona Fotiade, « God no longer amuses » (compte rendu de Benjamin Fondane, Théâtre complet, édition de Eric Freedman, Paris, Editions Non Lieu, 2012, et de Benjamin Fondane, La Conscience malheureuse, édition d’Olivier Salazar-Ferrer, Lagrasse, Editions Verdier, 2012), Times Literary Supplement (London), 17 Jan. 2014, p. 25.

Cosmin Pârghie, « Mircea Martin continuatorul lui Jean Lescure » (compte rendu de B. Fundoianu, Poezia antum?, Bucure?ti, Editura Art, 2012), Oglinda Literara (Foc?ani), XIII, 147, mar. 2014, p. 4.

Roxana Sorescu, « B. Fundoianu/Benjamin Fondane – citator ?i tr?itor al C?r?ilor sfinte » (compte-rendu des Cahiers Fondane, 16, 2013 et 17, 2014), Observator Cultural (Bucure?ti), 719, 18 avr. 2014.


2012


 B. Fundoianu, Opere I : Poezia antum?, Editura Art, 2011:
-- Valentin Devrelean, “Întîlnire cu opera poetului Benjamin Fundoianu”, Faclia (Cluj), 9 fév. 2012.
-- D.S., “Prima editie critica a operiei lui Fundoianu-Fondane”, HotNews.ro, 20 fév. 2012.
-- Bogdan-Alexandru St?nescu, « Elegan?? ?i demen??, domnilor ! (I) ; (II) », Observator Cultural (Bucure?ti), 359, 22-28 mars 2012 ; 360, 29 mars-4 avr. 2012.
-- Paul Cernat, “Comentarii critice : Pro-Fundoianu”, România Literar? (Bucure?ti), 12, 23-29 mars 2012.
-- R?zvan Voncu, « Invita?ie la un recurs : Fundoianu-Fondane », România Literar? (Bucure?ti), 20, 18-25 mai 2012.
-- George Neagoe, « Medalie de argint : B. Fundoianu », Cultura. Funda?ia Cultural? Român? (Bucure?ti), 7 juin 2012.
Speran?a Milancovici, De la Benjamin Fundoianu la Benjamin Fondane, Vasile Goldis Univ. Press Arad, 2011 :
-- Simona Constantinovici, (Compte rendu), Studii de Stiin?? ?i Cultur? (Arad), 2, 2012, pp. 149-151.
Cahiers Benjamin Fondane N° 15, 2012 :
-- Benoît Laureau, « Revues », La Quinzaine Littéraire (Paris), 1059, 16-30 avr. 2012, p. 30.
-- Robert Fraser, Night Thoughts. The surreal life of the poet David Gascoyne, OUP, 2012 :
-- Paul Batchelor, “Greetings to the solitary”, Times Literary Supplement (London), 5697, 8 June 2012, pp. 7-8 (BF cite).
-- Victoria Ocampo, En témoignage, Des Femmes, 2012 :
-- Milagros Ezquerro, « Notes de lecture », Europe (Paris), 9898-999, juin-juill. 2012, p. 395 (BF cité).
-- Europe (Paris), 960, avr. 2009 : Léon Chestov :
-- Goulven Le Brech, « Léon Chestov », Le Grognard (Orthez), 10, juin 2009, pp. 31-32 (BF cité).
-- Benjamin Fondane, Exposition au Mémorial de la Shoah, 2009-2010 :
-- Antoine de Meaux, « Le voyageur n’a pas fini de voyager », Nunc (Clichy, Editions de Corlevour), 20, fév. 2010, pp. 138-139.
-- Goulven Le Brech, « Catalogue de l’exposition Benjamin Fondane, Mémorial de la Shoah », Le Grognard (Orthez), 12, déc. 2009, pp. 31-32.
-- Monique Jutrin (éd.), Entre Jérusalem et Athènes, 2009 :
-- Margaret Teboul, Europe (Paris), 971, mars 2010, p. 88.
-- Florin Manolescu (ed.), Enciclopedia exilului literar românesc, 2010 :
-- Paul Cernat, « Enciclopedia : ‘revizuiri’ ºi ‘noutãþi’ (I), Observator cultural (Bucureºti), 547, 22 oct. 2010 (BF cité).
-- Paul Cernat, « Enciclopedia : ‘revizuiri’ ºi ‘noutãþi’ (II), Observator cultural (Bucureºti), 548, 29 oct. 2010 (BF cité).
 
 
 
 
 Créer un site
Créer un site